в-к Пари – 3 Септември 2007: КАК СЕ ВКАРВА ЕДИН БИЗНЕС В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА.

в-к Пари – 3 Септември 2007: КАК СЕ ВКАРВА ЕДИН БИЗНЕС В ЗАДЪНЕНА УЛИЦА. Интервю с Димитър Замфиров, председател на управителния съвет на Национална Асоциация по Биогорива в България и изявления на членове на асоциацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *