Контакти

Седалище на НАББ
бул. Фредерик Жолио Кюри №20, ет. 10
Гр. София – 1000
България

e-mail: info@biofuelsbg.org