Биогоривата трябва да достигнат една десета от потреблението до 2020 г.

Биогоривата трябва да достигнат една десета от потреблението до 2020 г. До 2020 година, биогоривата трябва да достигнат една десета от общото потребление в транспорта. Тази цел записа правителството в дългосрочна програма. В проекта на Закона за акцизите се предлага догодина акцизът за горивата да е по-нисък, ако те са смесени с биогориво. Според бранша обаче, държавата не е готова да стартира и да контролира този процес. Част от екологично чистите горива ще могат да се разпространяват чрез съществуващите бензиностанции, се посочва в Националната програма за насърчаване на потреблението им в транспорта. Необходимо е одобрението и на Европейската комисия. Но дори да го получим, има много проблеми, казват от Асоциацията по биогорива. Димитър Замфиров: “Няма държавна лаборатория за контрол на биогоривата и смесите на биогорива с минерални горива. Няма как да убедим клиента, че той може да е спокоен, че сипва в колата качествено гориво. Защото и там може да се случи някой производител да пусне партида с по-голямо съдържание на глицериди и наистина да доведе до проблеми с колата”. Липсата на контрол ще ощетява не само шофьорите, но и държавата. Димитър Замфиров: “Търговци на гориво или производители могат да казват, че пускат смес на горива, но няма как да се контролира и те биха могли да си прибират част от акциза”. По-широкото използване на биогорива от автомобилите е част от мерките на Общността да намали консумацията на горива и енергия, а това да гарантира сигурността на енергийните доставки. Но суровини за производството на биодизела са рапицата и слънчогледа, а на биоетанола – захарното цвекло, пшеницата и царевицата. Това поставя въпроса за поскъпването на хранителните продукти от тях. Димитър Замфиров: “В България, ако се твърди, че олиото е поскъпнало заради биогоривата, не е вярно, защото предприятията работеха само с 10% от капацитета си”. Очаква се през следващите години потреблението на биогорива плавно да нараства. Прогнозата е през 2008 г. то да бъде 44 хил. тона, през 2010 година – почти 10 пъти повече.